They need your help !!
Uitvoerings werken in Huayang

Na aankomst eerste dag in Huayang  werd eerst een meeting gehouden met de aannemer waarin afspraken schriftelijk op papier zijn gezet  ,om latere misverstanden te voorkomen
Al snel werd duidelijk na doornemen van de plannen dat deze moesten worden bijgesteld  op enkele punten wat een financiele tegenvaller was waardoor er extra donaties moeten worden gevonden
Ik zal hieronder het verslag doen  van de eerste  5 dagen
De vervolg verslagen kun je lezen op de andere pagina,s op deze site onder
Uitvoering omheining
Slopen oude omheining
Tijdelijke  afsluiting li- kant Kennel
Warin met aannemer
Land geklaard
Oude omheining
Vijvertje die onderdeel van Kennel zal gaan worden
Dag 2

Hier dag 2 in Huayang wat helaas een dag was met veel obstructies en onduidelijkheden
De dag stond in het teken van grondophoging en de nieuwe chauffeur van het grondbedrijf was er gelukkig alleen kwam de man met in mijn ogen ladingen zand die veels te klein waren , waardoor er een klein conflict ontstond
   
Na een gesprek  met de eigenaar van dit bedrijf bleek dat een over “ijverige”  sergeant van de plaatselijke politie zijn zakken aan het vullen was, door de vrachtwagens met zand aan te houden en smeergeld eiste om verder te mogen rijden ,met het smoesje dat de vrachtwagens te zwaar waren ??

Hierop heb ik de hoofd commissaris gebeld deze wat geld onder tafel beloofd ,en gevraagd zijn personeel ons verder met rust te laten de komende  tijd , wat uiteindelijk tot een goede afspraak heeft geleidt
De eigenaar van het zandbedrijf heeft tevens voor ons en de honden zijn prijs verlaagt per vrachtwagen zand en zal 3 extra wagens vol sponsoren aan het Huayang dogs rescue center

De hele omheining is gesloopt en het oud ijzer bestaande uit golfplaten verkocht aan een opkoper
     
Morgen verwachten wij nog enkele vrachtwagens met zand om een groot gat op te vullen aan het einde van de nieuwe kennel , hierna kan begonnen worden met de fundering van de voorkant welke nu vrij is en geëgaliseerd
Hieronder ziet u de mensen die op dagelijkse basis voor de honden zorgen , waarvan ik in de veronderstelling was dat zij dit doen op vrijwilligers basis
Helaas was dat naďef van mij en worden deze mensen betaald voor hun hulp
Deze betaling is 2 euro per dag per persoon maar komt per maand toch neer op bijna 300 euro
Gezien de financiële toestand van Warin zullen wij ook voor dit bedrag sponsors moeten gaan vinden wil Warin hier mee door kunnen gaan

Dus vraag ik jullie hulp om te helpen sponsoring voor Warin te vinden , ik kan op dit moment weinig doen gezien mijn werkzaamheden hier en de slechte internet verbinding , dus ben afhankelijk van derden die willen helpen met deze strijd
Want hoe langer ik hier ben hoe meer inzicht ik krijg in de grote problemen en bewondering voor Warin hoe ze dit zolang heeft kunnen volhouden
Maar er moet na dat de omheining klaar is nog een hoop gebeuren om dit hier te veranderen, in een leefbare situatie voor de honden en Warin

De bouw activiteiten vorderen maar plannen worden al doende gewijzigd naar mate het helder wordt ,wat er werkelijk nodig is om hier een leefbaar geheel van te maken , met een degelijke organisatie en nieuwe opbouw.
Zoals jullie kunnen zien op bovenstaande foto’s wort hier in thailand alles nog met de hand gedaan en veel door vrouwen , dit hier is het ijzervlechtwerk voor de fundering van de muur
In de wijzigingen van de plannen komt er een echte ingang met een stenen muur van 2,30 meter hoog en 12 meter breed met hier in een officiele ingangs deur voor bezoekers  en de naam van het centrum op de stenen muur geschildert

Hierna zal er met zwaar kippen gaas een sluis worden gemaakt van7 meter met een volgende deur ,welke toegang biedt tot de honden kennel dit om te voorkomen dat je vanuit de ingangsdeur meteen bestormd wordt door honderden honden !!

Tevens zijn er nog andere uitbreidingen nodig waarvoor ik een plan aan het maken ben met kosten beraming , in de hoop dat het mogelijk wordt ook hier donaties voor te krijgen zodat dat wat hier nodig is in 1x kan worden gedaan
Ik zal deze plannen nader uitwerken en hoop dat jullie Warin en haar honden willen helpen om Donateurs te vinden voor deze plannen . die ik zal proberen zo kosteffectief mogelijk te maken
, en zullen zijn ontdaan van luxe of overbodige andere zaken .
Zoals jullie kunnen zien en lezen w,ordt over elke euro en wat er gedaan wordt hier , enkele keren per week verslag gedaan ten aanzien van donateurs  en op de website zodat alles zo transparant mogelijk is , zoals het hoort !!

Dag 5
Ijzervlechten voor fundering
Gaten graven fundering
Personeel van het Huayang Dogs resccue center
Grond ophoging
Warin met enkele van haar ex zwervers
Ton Grond aan het egaliseren
Uitvoerings werken omheining dag1 - 5
Copyright © 2010 by Ton Popelier"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: ton@huayangdogsrescuecenter-thailand.com