They need your help !!
Uitvoerings werken omheining dag 15- 25
Dag  15 tot 25  liepen voor spoedig ,ondanks de grootte hitte die het zomer seizoen met zich meeneemt

De achterkant vande kennel werd nadat de fundering in dag 15 al was voorbereid ,in deze periode afgebouwd en staat nou te drogen

Hierna is begonnen  om de linker kant van de oude omheining te verwijderen en een fundering te maken over de gehele lengte ,en zoals jullie kunnen zien worden er al stenen gemetselt op de nieuwe fundering .

Ook is nu de tijd gekomen om het probleem zwemmeertje te tekkelen , want het meertje gaat over de lands grenzen van het opvangcentrum heen .
Daar het meertje een onderdeel is geworden  van het opvang centrum ,en de honden hier vrij gebruik van kunnen maken moet er in het meer een versperring worden geplaats zodat de honden niet via deze weg kunnen ontsnappen

De eerste voorbereidingen hier van zijn gemaakt ,en wij hopen in de komende week hier verder mee te kunnen.

Ook is er een begin gemaakt met de fundering achter de voor deur waar de loopgang komt naar de honden kennel , welke is afgeschermd door zwaar gaas aan beide zijde

Dit om te zorgen dat bezoekers niet meteen worden geconfronteerd met meer dan 200 honden als ze het centrum binnen lopen maar rustig de kans hebben om het een en ander te zien, en het te bouwen ziekenhuis kunnen bezoeken

Tot nu toe doet de aannemer Toy prima werk en houdt zich aan de afspraken  , buiten het feit dat er wel druk op hem moet worden gezet om dagelijks te komen opdraven , daar hij en zijn teams op dit moment roeleren en op diverse bouw plaatsen aan het werk zijn

Dit heeft er enkele malen toe geleidt dat hij zonder dit van te voren te melden niet kwam , waarna ik aan de telefoon moest hangen om uit te vinden , dat hij ergens anders aan het werk was !!

We hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, dat hij in het vervolg dit eerst moet bespreken met mij , en het werk hier hoe dan ook moet doorgaan maar het aantal werkers laten varieeren  geen probleem is , wanneer nodigLinker zijde kennel
Fundering voor loopgang vanuit                        voordeur
Het meertje
Copyright 2010 by Ton Popelier"    All Rights reserved    E-Mail: ton@huayangdogsrescuecenter-thailand.com